TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH PHÁT

Sản phẩm: Cung cấp cáp mạng Linkbasic Cat5e