TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN

Tên dự án:  Trụ sở làm việc Công an tỉnh Ninh Thuận

Nhà thầu: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Thịnh Phát

Sản phẩm: Cáp đồng Cat5e, Cat6