DB-60PRO

DB-60PRO

  • DB-60PRO0
Liên hệ
  • Hủy vật lý tất cả các ổ loại ổ cứng HDD 3,5” và 2,5”
  • Tuân thủ tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (Hướng dẫn tiêu hủy khẩn cấp DoD) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA / CSS SDDM 9-12)
  • Tốc độ: 10s/chu kỳ
  • Nhiệt độ hoạt động: 5-40 ℃
  • Kích thước: 380(H)x220(W)x460(D)mm
  • Trọng lượng: 37kg
  • Nguồn điện: AC200V-AC240V 50 / 60Hz 5A

Các sản phẩm liên quan